Achiziții publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

 • Cadrul legislativ al achizițiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractantă
 • Atribuțiile compartimentului intern specializat din cadrul autorității contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice în achizițiile publice
 • Noutăți privind procesul de achiziție publică
 • Strategia anuală de achiziție publică
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Etapizarea procesului de achiziție publică
 • Documentul unic de achiziție european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentația de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 3990 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 25.06.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

19 - 25 iul. 2021

Taxa de participare

5140RON
Neptun, Hotel 2D Resort & Spa

Locație

Neptun, Hotel 2D Resort & Spa
Domenii

Go to Top