Acasa/Clase Virtuale/Workshop BVC 2022

Tematica abordată:

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2022

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI

  • Perspective 2022 – proiect/ draft Legea bugetului de stat pentru anul 2022 (politica salarială)
  • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
  • OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
  • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
  • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019
  • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
  • Alte acte normative incidente

Fundamentarea şi întocmirea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli – etape până la aprobarea bugetului anual

Derularea bugetului şi urmărirea execuţiei bugetare lunar/trimestrial/anual – indicatori, situaţii specifice

Rectificarea bugetară – etape

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
08 decembrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
06 decembrie 2021

LECTORI

Carmen GHICA

Doina DRĂGHICI

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.150 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…