Acasa/Clase Virtuale/Punerea în practică a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă precum și măsurile de combatere a pandemiei COVID-19

Tematica abordată:

Elaborarea politicii de securitate şi sănătate în muncă; proiectarea, construirea și implementarea unui sistem de management eficient

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţii, reglementări și norme speciale ale contractelor colective de muncă aplicabile; conexare cu legislația UE

Obținerea autorizației de securitate la incendiu începând cu 1 octombrie 2017

Activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia:

  • evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la sursă
  • adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie
  • luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos
  • planificarea prevenirii; adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală
  • aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; obligativitatea constituirii:

  • garantarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor
  • controlui securităţii şi sănătăţii în muncă

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă: analiza factorilor de risc şi a nivelului de risc/securitate; criterii de identificare a factorilor de risc; noţiuni de evaluare a nivelului de risc/securitate

Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Planurile de evacuare a persoanelor și materialelor în funcție de tipul și destinația construcției

Controlul efectuat de Inspecția Muncii: obligații și raportări specifice

Finanţarea cheltuielilor de SSM suportate de angajator: prevederile Legii 319/2006, actualizată, cu privire la finanţarea cheltuielilor de protecţie a muncii

Documentele obligatorii ce trebuie prezentate în faţa inspectorilor; ITM-ul şi dosarul SSM: acte obligatorii la orice control

Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM): decizia de înfiinţare; raportul anual al conducătorului unităţii în CSSM cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă; raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor

Planul anual de măsuri în domeniul SSM şi fondul de cheltuieli necesar; programul de activitate al serviciului de SSM

Răspunderea juridică în domeniul SSM

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

Reduceri

10% pentru înscrierile efectuate până la data de 27 septembrie 2021

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
20 – 22 octombrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
13 octombrie 2021

LECTORI

Ovidiu MIHAIU

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.200 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…