Acasa/Clase Virtuale/Oportunități de Finanțare din PNRR și Gestionarea Proiectelor în Administrația Publică

Beneficii: adaugi competențelor tale un set de bune practici, necesare planificării și gestionării proiectelor de orice tip, identifici soluții adaptate la specificul local al forței de muncă și la nivelul de dezvoltare al oranizației tale. Transformi noile competențe în avantaje competitive pentru organizație, evitând erorile costisitoare specifice gestionării imperfecte a unui proiect.

Tematica abordată:

 • Principii de alocare a Fondurilor Structurale
 • Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA.
 • Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante
 • Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor
 • Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor
 • Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidului solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană
 • Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare
 • Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.
 • Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)
 • Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță
 • Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție
 • Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului
 • Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare

Seminarul se va derula pe parcursul a 12 ore structurat în 2 module a câte 6 ore în fiecare zi.

Formatori

Formatori: experți OK Service Corporation, care au la activ sute de ore de training și consultanță. Ceea ce adaugă cu adevărat valoare sesiunilor pe care le susțin, este experiența lor practică în domeniu.

Certificate

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire – Cod COR 242101 „Manager Proiect” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite.

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3-10 persoane

DATA
18 – 21 august 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
8 august 2022

LECTORI

EXPERȚI OK SERVICE

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ONLINE pe platforma ZOOM cu maxim 30 de participanți.
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.250 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…