Acasa/Clase Virtuale/Manager de Proiect

Tematica abordată:

 • Definirea noțiunilor de Proiect, Managementul Proiectului, procese, Managementul Îmbunătățirii Proceselor, Managementul Inovației
 • Surse de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect, Business Care
 • Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului
 • Managementul Stakeholders (a grupurilor de interes asociate proiectului), roluri și responsabilități
 • Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului, Analiza SWOT
 • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și a echipei sale, funcțiile Managerului
 • Planificarea în detaliu a proiectului, WBS, diagrame Gantt, Perț, Drumul Critic
 • Alocarea resurselor de gestionarea bugetului, analiză cost-benefiu
 • Abordarea și organizarea întâlnirilor Echipei de proiect
 • Managementul riscurilor, identificare, clasificare, abordare
 • Instrumente de monitorizare și control
 • Arii de expertiză a Managerului de Proiect
 • Managementul prin Proiecte
 • Existența și Evoluția Organizațională
 • Grupări de Procese și Arii de cunoaștere
 • Închiderea Proiectului
 • Evaluarea performanței Echipei de Proiect

Competențe obținute conform Standardului Ocupațional:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului

Sunt invitați să participe: personal implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană sau internațională; managerilor sau specialiștilor implicați în proiecte transversale din cadrul organizației; antreprenori; manageri de proiect.

Beneficii: adaugi competențelor tale un set de bune practici, necesare planificării și gestionării proiectelor de orice tip, identifici soluții adaptate la specificul local al forței de muncă și la nivelul de dezvoltare al oranizației tale. Transformi noile competențe în avantaje competitive pentru organizație, evitând erorile costisitoare specifice gestionării imperfecte a unui proiect.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire – Cod COR 242101 „Manager Proiect” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
26 – 29 mai 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
19 mai 2022

LECTORI

Experți OK Service Corporation

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.150 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…