Acasa/Clase Virtuale/Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Strategia Națională Anticorupție

Seminarul are ca obiectiv dobandirea de competente privind cunoasterea si intelegerea cadrului legal si institutional in domeniul promovarii integritatii si combaterii coruptiei in organizatii, precum si intelegerea, cunosterea si aplicarea instrumentelor si politicii de promovare a eticii si prevenirii coruptiei.
Programul se adreseaza personalului cu studii superioare din cadrul institutiilor publice, ministerelor, agentiilor
guvernamentale si autorităților publice locale, funcționarilor publici manageri, administratori, salariați din cadrul
departamentului de achiziții si fonduri europene.

Subiecte abordate:

1. Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025:

 • Codul de etică: elemente componente şi implementare: aplicație practică.
 • Consilierea etică a personalului şi atribuțiile compartimentului de resurse umane.
 • Rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile desfăşurate: documente, raportări şi răspundere.
 • Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităților; sistemul de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților.
 • Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate.
 • Procesul-verbal de instruire anticorupție.
 • Incidentele de integritate posibile şi prevenția.
 • Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunități, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.
 • Corupție organizațională şi corupție societală.
 • Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.
 • Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție.
 • Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație.
 • Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2022: control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative.
 • Raportul anual de implementare a măsurilor.
 • Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la implementarea măsurilor preventive.
 • Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției.
 • Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

2. Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției

3. Sectoare prioritare:

 • Sistemul public de sănătate
 • Sistemul național de educație
 • Mediul de afaceri
 • Domeniul achizițiilor publice
 • Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
 • Activitatea membrilor parlamentului
 • Domeniul protecției mediului înconjurător
 • Protejarea patrimoniului cultural

4. Obiective generale și direcții de acțiune ale SNA 2021 – 2025

5. Declarația de adeziune la obiectivele SNA

6. Planul de integritate

7. Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor prevăzute în strategie

8. Inventarul măsurilor preventive

9. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a instituțiilor publice / entităților publice

10. Monitorizarea și evaluarea strategiei

11. Infracțiuni de corupție/ asimilate și în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE

12. Despre corupție. Comportamentul salariatului care se confruntă cu o faptă de corupție

13. Comunicarea în situații de criză

Dezbateri și studii de caz personalizate

Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului.

Seminarul se va derula pe parcursul a 12 ore structurat în 2 module a câte 6 ore în fiecare zi.

Formatori

Formatori: experți OK Service Corporation, care au la activ sute de ore de training și consultanță. Ceea ce adaugă cu adevărat valoare sesiunilor pe care le susțin, este experiența lor practică în domeniu.

Certificate

Certificarea finală: La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3-10 persoane

DATA
18 – 21 august 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
8 august 2022

LECTORI

EXPERȚI OK SERVICE

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ONLINE pe platforma ZOOM cu maxim 30 de participanți.
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.250 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…