Acasa/Clase Virtuale/Legislația Muncii – Salarizare 2021

Tematica abordată:

INTERPRETĂRI ŞI SOLUŢII LA NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE:

Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Aspecte practice privind modificările în 2021, la Legea nr.53/2003, privind Codul muncii

Noul regim de telemuncă cu timp redus, KURZARBEIT, şomajul tehnic, ajutorul pentru telemuncă cf. Legii nr. 58/2021

Munca la domiciliu şi telemunca în contextul actual; clauze în contractele individuale de muncă sau acte adiționale/decizii, după caz; cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă, în condițiile post pandemice; digitalizarea unor proceduri şi servicii

Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.)

Regimul juridic al zilelor libere acordate în condițiile Legii nr. 19/2020

Cumul pensie cu salariu în 2020: în ce condiții?

Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite categorii profesionale

Modificările aduse de legislația privind completarea CIM:

  • Noi termene pentru încheierea și transmiterea CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de creștere copil, noua indemnizație
  • Noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili
  • Restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor
  • Faptele care constituie contravenții și modul de sancționare; modificarea condițiilor de încheiere a CIM/actele adiționale; modificări şi completări legislative în domeniul şomajului; internshipul

Vouchere de vacanță: acordare, gestionare, decontare, înregistrare, amânare

PROBLEME ÎN PRACTICĂ PRIVIND SALARIZAREA: impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale; reglementarea muncii de acasă – „telemunca”; modificări în materia salarizării bugetare; HG nr. 924/2017, procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale; aspecte punctuale privind diferitele temeiuri de concediere

Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii: grupele de muncă și condițiile de muncă; recuperarea vechimii; încetarea de drept și concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

FUNCŢIONALITĂŢI ALE APLICAŢIEI REVISAL, NOUTĂŢI LEGISLATIVE:

  • Declarația L153 în format electronic; aspecte care pot cauza probleme tehnice şi de funcționare ale aplicației
  • Procedura de completare de informații noi, validarea unor operațiuni esențiale: noutăți COR, actualizare COR, Nomenclatorul SIRUTA
  • Completarea informațiilor privind contractele, cele privind angajatorul şi salariații; Nomenclatorul temeiului de suspendare; actualizarea informațiilor disponibile în manualul de utilizare şi adăugarea unor validări noi pentru zonele de salariați; mutare contracte; suspendare contracte; detaşare contracte

Contravenții privind ReviSal: neînregistrarea în ReviSal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare; sancțiuni şi contestarea acestora

Obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din ReviSal, transmise de angajatori persoane fizice sau juridice de drept privat, instituţii sau autorităţi publice; obligaţiile inspectorilor din cadrul structurilor proprii de specialitate

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac; reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile

Jurisprudenţa în materie de concediere. Concilierea conflictelor, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţii practice, soluţionarea cererilor angajaţilor

Efectele juridice ale suspendării CIM; efectele asupra procedurii disciplinare

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă şi de serviciu; cercetarea disciplinară; Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă şi răspunderea civilă a funcţionarilor publici; proceduri legale; Răspunderea contravenţionlă şi penală în raporturile de muncă şi serviciu

Noi aspecte practice privind Legea dialogului social

Noi aspecte legislative privind sistemul unitar de pensii; ex: vechimea în muncă – evidență şi modalități de justificare; întocmirea dosarului de pensionare; categorii de venituri şi majorarea aferentă sporurilor, acordului global şi altor drepturi de natură salarială; modificări ale stagiului de cotizare

Sediul materiei recente, privind legislația muncii:

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă; Legea nr. 206/2020 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind regimul discriminării în relațiile de muncă

Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor

OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare cu referire la detașări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

Reduceri

5% pentru înscrierile efectuate până la data de 10 noiembrie 2021
3 persoane – 5% discount

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
09 – 11 decembrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
25 noiembrie 2021

LECTORI

Eduard NICOLAU

Anca MOGOȘ

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.190 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…