Acasa/Clase Virtuale/Legislația Muncii – modificări 2021

Tematica abordată:

Aspecte practice actuale privind: Legea nr. 298/2020 şi Legea nr. 213/2020, pentru completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii; legislația la zi

Modificări de ultimă oră privind dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (șomajul tehnic și măsurile de stimulare adoptate, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă)

Legea nr. 19/2020 – Regimul juridic al zilelor libere acordate în condițiile

Managementul resurselor umane în perioada de postcriză; cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă, în condițiile post pandemice; digitalizarea unor proceduri şi servicii

CIM pe perioadă ne/determinată, cu timp parțial/ muncă la domiciliu/ ucenicie la locul de muncă/ muncă temporară; diferențele și unde se aplică contractul colectiv de muncă (CCM)

Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă; modificări la contractul de muncă; sancțiuni disciplinare

Aspecte practice privind raporturile de muncă

NOUL regim de telemuncă cu timp redus, KURZARBEIT, şomajul tehnic, ajutorul pentru telemuncă conform Legii nr. 58/2021

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social actualizată

SOLUȚII PRACTICE LA PROBLEMELE PRIVIND SALARIZAREA

Soluţii la problemele actuale de salarizare: avantaje în natură; avantaje pentru angajaţi/angajatori; venituri scutite de impozit; soluţii de suspendare a activităţii salariale; contestarea măsurilor nelegale sau abuzive ale organului fiscal; impozitarea primelor; obligaţiile punctelor de lucru

Calcul salarii pentru angajaţii încadraţi cu/fără funcţia de bază, având contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial

REVISAL 2021 ȘI RĂSPUNDEREA ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ

Contravenții privind ReviSal: neînregistrarea în ReviSal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare; sancțiuni şi contestarea acestora

Analiza spețelor rezultate din actele normative în contextul pandemiei de coronavirus și furnizarea de soluții practice inclusiv pentru înregistrare în REVISAL

Obligații ale angajatorului ce decurg din legislația specifică care reglementează registrul general de evidență a salariaților (dosarul de personal – întocmire, utilizare și arhivare, șomaj temporar, munca la domiciliu, telemunca)

Transmiterea corectă și în termen a documentelor în registrul general de evidență a salariaților, coroborate cu prevederile Codului Muncii, modalități acceptate de transmitere

Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal

Noutăți aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii: Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii seminarului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
24 – 25 septembrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
16 septembrie 2021

LECTORI

Anca MOGOȘ

Eduard NICOLAU

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.000 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…