Acasa/Clase Virtuale/Legislația muncii – Kurzarbeit

În cadrul acestui seminar vor fi prezentate soluții practice la noile prevederi legale privind raporturile colective și individuale de muncă , inclusiv raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Seminarul se desfășoară în sistem dual (clasă și online).

Tematică:

LEGISLAȚIE

 • Interpretări și soluții la noile modificări legislative
 • Practica obligațiilor angajatorului în legătură cu digitalizarea relațiilor de muncă.
 • Aspecte practice privind modificările la Legea nr.53/2003, în anul 2022, privind Codul muncii.
 • Lămurirea unor neclarități în ceea ce privește noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, șomajul tehnic, dar și ajutorul pentru telemunca.
 • Măsurile de sănătate și securitate la locul de muncă, în condițiile pandemice/post pandemice.
 • Noi aspecte privind proiectarea fișelor de post.
 • Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul parental, vouchere de vacanță (șomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.)
 • Regimul juridic al zilelor libere acordate în condițiile Legii nr. 19/2020.
 • Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite categorii profesionale.
 • Flexicuritatea, că și angajament la o învățare de lungă durată, adaptarea la circumstanțe specifice pentru fiecare membru al organizației, trecând de la o abordare generală, la una individualizată.
 • Principiul nediscriminării și egalității de șanse; măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare care se aplică în domeniu muncii.
 • Modificările aduse de legislația privind completarea CIM:
  • Noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM; forma CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de creștere copil, noua indemnizație;
  • Noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili
  • Restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor
  • Vouchere de vacanță; acordare; gestionare; decontare; amânare;

SALARIZARE

 • Impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale
 • Modificări ale legislației muncii în materia salarizării bugetare
 • HG nr. 924/2017, procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale
 • Aspecte punctuale privind diferitele temeiuri de concediere

REVISAL – noutăți legislative

 • Declarația L153 în format electronic. Aspecte care pot cauza probleme tehnice în funcționalitatea aplicației
 • Completarea informațiilor privind contractele şi cele privind angajatorul şi salariații; completarea nomenclatorului temeiului de suspendare
 • Actualizarea informațiilor disponibile în manualul de utilizare şi adăugarea unor validări noi pentru zonele de salariați
 • Notare, suspendare, detașare contracte
 • Contravenții privind REVISAL

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac; reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile

Aspecte privind conflictul de interese şi soluţionarea acestora

Jurisprudenţa în materie de concediere

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă şi de serviciu; cercetarea disciplinară; Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă şi răspunderea civilă a funcţionarilor publici; proceduri legale; Răspunderea contravenţionlă şi penală în raporturile de muncă şi serviciu.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 242220 „Expert legislația muncii” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru cursurile acreditate de A.N.C. nu se aplică T.V.A. la operaţiunile de formare profesională, conform O.G. nr.129/2000, Art.58 şi Legii 227/2015, Art. 292, Alin. (1), lit. f).

Reduceri

600 Lei Nu puteți ajunge la eveniment? Nu ratați discuțiile. Solicitați înregistrarea evenimentului și urmariți-o oricând aveți timpul necesar

5% pentru înscriere și plată până la data de 30 mai 2022
5% pentru minim 2 persoane

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
DATA
01 – 02 iulie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
20 iunie 2022

LECTORI

Anca MOGOȘ, Eduard NICOLAU

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.190 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…