Acasa/Clase Virtuale/Guvernanța Corporativă

Tematica abordată:

Guvernanța corporativă ca temă de studiu

 • Evoluția conceptului
 • Definirea Guvernanței Corporative
 • Scopul Guvernanței Corporative
 • Diferența dintre guvernanță și management
 • Structura cadrului de reglementare
 • Separarea noțiunilor de proprietate și control

Structura de conducere – principii juridice relevante

 • Alocarea autorității manageriale
 • Contribuția administratorilor non-executivi la o bună Guvernanță Corporativă
 • Responsabilitățile administratorilor
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilități și autoritate
 • Transparența corporativă

Sistemul de control intern

 • Concept și evoluție
 • Rol și responsabilități
 • Elementele sistemului de control intern
 • Conformitatea – funcție a sistemului de control intern
 • Mediul de control
 • Activități de control
 • Informare și comunicare

Guvernanța Corporativă în practică

 • Comitetele structurii de conducere
 • Influența comitetului de audit
 • Rolul comitetului de audit în Guvernanța Corporativă
 • Importanța auditorului extern

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

Reduceri

120 lei pentru înscrierile efectuate până la data de 30 septembrie 2021

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
19 – 21 octombrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
15 octombrie 2021

LECTORI

Experți OK Service

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.150 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…