Acasa/Clase Virtuale/Guvernanța Corporativă, Eficiență, Responsabilitate, Riscuri, Gestionarea Crizelor

Tematica abordată:

Guvernanța corporativă ca temă de studiu

 • Evoluția conceptului
 • Definirea Guvernanței Corporative
 • Scopul Guvernanței Corporative
 • Diferența dintre guvernanță și management
 • Structura cadrului de reglementare
 • Separarea noțiunilor de proprietate și control

Structura de conducere – principii juridice relevante

 • Alocarea autorității manageriale
 • Contribuția administratorilor non-executivi la o bună Guvernanță Corporativă
 • Responsabilitățile administratorilor
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilități și autoritate
 • Transparența corporativă

Sistemul de control intern

 • Concept și evoluție
 • Rol și responsabilități
 • Elementele sistemului de control intern
 • Conformitatea – funcție a sistemului de control intern
 • Mediul de control
 • Activități de control
 • Informare și comunicare

Guvernanța Corporativă în practică

 • Comitetele structurii de conducere
 • Influența comitetului de audit
 • Rolul comitetului de audit în Guvernanța Corporativă
 • Importanța auditorului extern

Sunt invitați să participe membrii conducere sau potențiali membrii, directori, manageri, specialiști în Guvernanța Corporativă, consilierii organelor de conducere, specialiști audit, risc, conformitate, control intern din instituții, intreprinderile publice, regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți naționale, societăți la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și companii private.

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION.

Reduceri

120 lei pentru înscriere și plată până la data de 29 aprilie 2022

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
24, 25 și 26 mai 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
23 mai 2022

LECTORI

Dragoș Niculae

Marius Atomei

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.150 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…