Tematica abordată:

Aplicarea IFRS 15 “Venituri din contractele încheiate cu clienţii”

  • prevederile cuprinse în corpul standardului și în îndrumările de aplicare a acestuia
  • unele exemple ilustrative ce însoțesc standardul, punând în evidență:
  • diferențe de tratament între modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18 – Venituri (aplicabil până la 1 ianuarie 2018) sau Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și IFRS 15
  • diferențe privind modul de prezentare a informațiilor privind unele active, datorii, venituri și cheltuieli în condițiile aplicării IFRS 15 comparativ cu reglementările contabile anterioare
  • posibile dificultăți fiscale privind impozitul pe profit și TVA

Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”

  • prevederile cuprinse în corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate
  • modificări în modul de contabilizare a operațiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) și IAS 17 ”Leasing”
  • impactul modificărilor de tratament contabil asupra elementelor de bilanț/ situația poziției financiare și a contului de profit și pierdere/ situația rezultatului global
  • exemplu privind contabilizarea unui contract de leasing la locatar/ utilizator

Aplicarea IFRS 9 “Instrumente financiare”

IAS 2 Stocuri

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobilizări corporale

IAS 36 Deprecierea activelor

IAS 38 Imobilizări necorporale

Certificarea finală

În urma promovării cu succes a evaluării finale, veţi primi Diploma care atestă expertiza în contabilitatea internaţională, oferit de OK Service Corporation

Reduceri

Dacă achitaţi seminarul până la 04 noiembrie 2021, beneficiaţi de 5% discount. Pentru grupuri de minim 3 persoane se acordă discount 5%.

DATA
25, 26 noiembrie, 07, 08 decembrie 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
24 noiembrie 2021

LECTORI

Liliana FELEAGĂ IONESCU

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.250 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…