Acasa/Cursuri Online/Control Financiar Preventiv – Control Financiar de Gestiune

Seminarul se adresează persoanelor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu din administrația publică și a celor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlul financiar de gestiune din cadrul organizațiilor publice și private. Curs Control Financiar Preventiv

Tematica abordată

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV –  CFP

Obiectivul este să ofere participanților instrumente practice necesare asigurării îndeplinirii scopului fundamental al CFP. Scopul este identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate, prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

Ce este controlul financiar preventiv?

 • Definiția controlului financiar preventiv
 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv

Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

 • Elementele necesare pentru organizarea CFPP
 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP ?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire
 • Refuzul de viză
 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice
 • Deficiențe și erori posibile

Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind raportarea
 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)
 • Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu
 • Conflictul de interese administrativ și penal
 • Studii de caz

NOUTĂŢI LEGISLATIVE, DEZBATERI ȘI ANALIZĂ PRACTICĂ privind:

Ordin nr. 624/2020 privind aprobarea atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional şi metodologiei de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, publicat în MOf. nr. 121 din 17 februarie 2020

Ordin nr.103/2019 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFP propriu

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE –  CFG – Aplicații practice

Obiective: să ofere participanților instrumentele practice necesare asigurării îndeplinirii obiectivelor controlului financiar de gestiune. Scopul este  protejarea patrimoniului, asigurarea conformității în activitatea economico-financiară și utilizarea resurselor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control
 • OMFP nr. 2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
 • OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos. Completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Reduceri

5% pentru grup de minim 2 participanți

DATA
25 – 27 octombrie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
21 octombrie 2022

LECTORI

Iulian ȘTEFAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.115 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…