Acasa/Cursuri Online/Contabilitate, Finanțe și Control Financiar Preventiv

Subiecte abordate

  • Management financiar – specificitate în sectorul public
  • Responsabilitatea fiscal-bugetară
  • Organizarea, exercitarea și aplicarea procedurilor privind controlul financiar preventiv
  • Manualul politicilor contabile
  • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice
  • Organizarea evidenței angajamentelor legale și bugetare
  • Planificarea financiară
  • Sistemul financiar-bugetar
  • Operativitatea bugetului instituției publice, de la fundamentare la execuție
  • Proprietatea publică. Evidența și gestiunea patrimoniului public și privat
  • Inventarierea patrimoniului, administrarea și gestionarea patrimoniului
  • Managementul riscului financiar la nivelul instituției publice
  • Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli. Deschiderile de credite
  • Managementul cheltuielilor publice
  • Tipuri de finanțare. Atragerea de fonduri
  • Credite bugetare și de angajament
  • Exercitarea controlului financiar preventiv
  • Analiza financiar-contabilă în managementul instituției
  • Utilizarea aplicației informatice CAB și întocmirea situațiilor financiare utilizând aplicația FOREXEBUG
  • FACTURA ELECTRONICĂ / E-FACTURA
   o Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în
   relația dintre operatorii economici și instituția publică
   (B2G)
   o Completarea formularului 084

Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv

Sunt invitați să participe:
– funcționari publici de conducere și de execuție din cadrul compartimentelor de specialitate din autorități și instituții publice, personal contractual de conducere și execuție din cadrul compartimentelor de specialitate din autorități și instituții publice, alte persoane interesate.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 241221 „Expert fiscal” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE ONLINE
PARTICIPĂ LA CLASĂ

Reduceri

10% pentru minim 2 persoane
15% pentru grupuri de 3 – 10 persoane
Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv

DATA
08 – 11 decembrie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
28 noiembrie 2022

LECTORI

Petre CRIȘAN și Iulian ȘTEFAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.040 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…