Acasa/Cursuri Online/Comunicare în Situații de Criză

Subiecte abordate

Comunicarea de criză și rolul managerului: gestionarea crizelor; evoluția procesului de comunicare pe timpul crizei.

Motivație și unitatea echipei în perioade de criză:

 • acceptarea noii realități; pregătirea pentru ce urmează;
 • primii pași dintr-un plan de criză; echipa care lucrează de acasă;
 • interesul propriu vs. implicarea socială; gândirea în perspectivă.

Motivarea salariaților și dezvoltarea de noi proiecte:

 • raportarea la oamenii cu care vei lucra; stabilirea țintelor de atins;
 • resurse utile; punți de legătură între manager și salariați.

Comunicare internă; armonie în echipă:

 • planul de comunicare internă; analiza problemelor organizației, în vederea definirii unui plan de comunicare;
 • definirea audiențelor; definirea mesajelor din planul de comunicare; definirea mijloacelor de comunicare;
 • monitorizarea planului și integritatea feedback-ului de la membrii organizației; instrumente utile pentru comunicare.

Aspecte practice privind fluxurile de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control.

Analiza practică a principiului ”de la comunicare la rezultat”.

Comunicare organizațională și campanii integrate: social media & online strategy; conferințe de presă și speech; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială.

Construirea și motivarea echipei; comunicarea și identitatea organizației: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării și utilizarea lor eficientă.

Construirea unei baze de date cu jurnaliști; stabilirea unui media-plan; stabilirea unor parteneriate media și monitorizarea efectelor.

Comunicarea interpersonală: bariere, strategii; persuasiune și argumentare în comunicarea interpersonală.

Tipuri de comunicare și analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonație); comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.

Rolul specialistului în PR; profilul și reguli de bune practici.

Modalități practice de comunicare în instituții/organizații:

 • rețele de comunicare: feedback, comunicarea față în față, comunicarea prin ședințe; modele, rapoarte;
 • documente manageriale: agenda (document de ședință), procesul verbal (minută), scrisoarea (comunicare internă sau externă);
 • memorandum; nota internă; raportul managerial;
 • relația cu mass-media; monitorizarea presei.

Practica campaniilor de imagine: campanii de imagine pentru instituții publice; campanii de imagine pentru lideri de opinie; campanii de imagine pentru ONG; campanii de relații publice pentru evenimente.

Tactici și tehnici care fac eficiente strategiile de relații publice: tipuri de instrumente ale relațiilor publice; evaluarea eficienței tehnicilor.

Managementul situațiior de risc în sistemul comunicării și al relațiilor publice: aplicații practice privind detensionarea unei situații de criză, consecințele comunicării deficitare sau ale absenței comunicării.

Gestionarea situațiilor de criză și etape în evoluția conflictelor: formularea problemei; identificarea părților implicate (direct sau indirect); cunoașterea nevoilor reale/de bază/din spatele celor declarate, afișate; întocmirea ”hărții conflictului”; găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor, cooperarea, brainstorming-ul, analiza SWOT.

Efectele conflictelor în organizații asupra grupurilor competitive, relațiilor dintre grupuri aflate în conflict.

Locuri de muncă dificile și prezența conflictului: surse de conflict, nivele de existență ale conflictului, tipuri de conflict.

Managementul timpului și al stresului: oameni diferiți, conflicte diferite: influența factorului naiv, influența educației, influența mediului, modalități diferite de a reacționa în stări conflictuale.

Coaching-ul pentru dezvoltarea performanței: Ce schimbări se pot obține prin coaching? Coaching individual și coaching de echipă; jocuri de rol.

Cursul se adresează managerilor, departamentelor de comunicare din cadrul organizațiilor, firme private, companii, autorități publice/localem, departamentelor de resurse umane, managerilor de proiecte, celor care doresc să dezvolte o activitate în PR sau să se perfecționeze în domeniu.

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr.129/2000, respectiv Hotărârea nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici și a
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE ONLINE
PARTICIPĂ LA CLASĂ

Reduceri

10% pentru minim 2 persoane
15% pentru grupuri de 3-10 persoane

DATA
01 – 03 noiembrie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
20 octombrie 2022

LECTORI

Carmen PRODAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.130 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…