Acasa/Cursuri Online/Codul Muncii. Legislația muncii

Seminar cu participare deschisă, clasă/online acreditat CAFFPA.Curs Codul Muncii. Legislatia muncii

Seminarul se desfășoară în sistem dual (clasă și online).

Tematică:

Noi aspecte practice privind Codul Muncii, Legea 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003.

Prevederi obligatorii de introdus in Regulamentul intern, in noul context legislativ.

Soluții la modificările recente cu referință la:

 • Noi termene pentru încheierea si transmiterea unui CIM.
 • CM cu fracțiune de norma; modificarea condițiilor de încheiere a actelor adiționale.
 • Obligativitatea tinerii evidentei timpului de munca; impactul modificărilor legislative in planul achitării drepturilor salariale.
 • Șomajul tehnic.
 • Noi categorii de venit supuse impozitului pe venit.

LEGISLAȚIE

 • Interpretări și soluții la noile modificări legislative
 • Practica obligațiilor angajatorului în legătură cu digitalizarea relațiilor de muncă.
 • Aspecte practice privind modificările la Legea nr.53/2003, în anul 2022, privind Codul muncii.
 • Lămurirea unor neclarități în ceea ce privește noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, șomajul tehnic, dar și ajutorul pentru telemunca.
 • Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul parental, vouchere de vacanță (șomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.)
 • Principiul nediscriminării și egalității de șanse; măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare care se aplică în domeniu muncii.
  • Noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili
  • Restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor
  • Vouchere de vacanță; acordare; gestionare; decontare; amânare;
 • Flexicuritatea, că și angajament la o învățare de lungă durată, adaptarea la circumstanțe specifice pentru fiecare membru al organizației, trecând de la o abordare generală, la una individualizată.
 • Măsurile de sănătate și securitate la locul de muncă, în condițiile pandemice/post pandemice.
 • Noi aspecte privind proiectarea fișelor de post.

Noi aspecte privind funcționalitățile aplicației REVISAL.

Particularități privind salarizarea personalului din companii naționale, regii autonome, societăți comerciale unde statul este acționar majoritar.

Legea dialogului social.

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac; reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile.

Aspecte privind conflictul de interese şi soluţionarea acestora.

Jurisprudenţa în materie de concediere.

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă şi de serviciu; cercetarea disciplinară; Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă şi răspunderea civilă a funcţionarilor publici; proceduri legale; Răspunderea contravenţionlă şi penală în raporturile de muncă şi serviciu.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 242220 „Expert legislația muncii” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru cursurile acreditate de A.N.C. nu se aplică T.V.A. la operaţiunile de formare profesională, conform O.G. nr.129/2000, Art.58 şi Legii 227/2015, Art. 292, Alin. (1), lit. f).

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Reduceri

600 Lei Nu puteți ajunge la eveniment? Nu ratați discuțiile. Solicitați înregistrarea evenimentului și urmariți-o oricând aveți timpul necesar.

10% pentru minim 2 persoane
15% pentru grupuri de 3-10 persoane

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
DATA
18 – 21 august 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
8 august 2022

LECTORI

Anca MOGOȘ

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ONLINE pe platforma ZOOM cu maxim 30 de participanți.
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.100 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…