Acasa/Clase Virtuale/CFP – Controlul Financiar Preventiv și sistemul de Raportare FOREXEBUG – noutăți 2021

Cursul are o durată de 3 zile (12 ore) și este susținut de experți/ specialiști în control, audit și managementul riscului, management și principiile guvernanței corporative: Iulian ȘTEFAN și Petre Crișan.

Seminarul se adresează persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera profesională.

Tematica abordată:

Ce este controlul financiar preventiv?

 • Definiția controlului financiar preventiv
 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv

Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

 • Elementele necesare pentru organizarea CFPP
 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP ?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire
 • Refuzul de viză
 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice
 • Deficiențe și erori posibile

Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind raportarea
 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)
 • Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu
 • Conflictul de interese administrativ și penal
 • Studii de caz

Noutățile anului 2021 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG:

 • Structura analitică a conturilor în scop de raportare a balanței de verificare analitice la MFP
 • Sectorul public și deciziile bugetar-financiare
 • Managementul financiar – funcțiile acestuia
 • Bugetul de stat. Tipurile de bugete utilizate și sursa veniturilor la constituirea bugetelor de venituri și cheltuieli
 • Planificarea și execuția bugetară
 • Surse de finanțare
 • Aspecte legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice
 • Întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
  patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
 • Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe, etc.
 • Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)
 • Implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG OMFP nr. 1026/2017
 • Prevederi legislative generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice
 • Regulile privind finanțarea din Fonduri Structurale
 • Conturi analitice utilizate; evidenţa contabilă
 • Credite de angajament și credite bugetare. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice
 • Patrimoniul institutiilor publice. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale la MFP

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

DATA
20 – 22 aprilie 2021
INTERVAL ORAR
11.00 – 15.00
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
16 aprilie 2021

LECTORI

Iulian ȘTEFAN

Petre CRIȘAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.190 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…