Acasa/Clase Virtuale/CFP – Control Financiar Preventiv. CFG – Control Financiar de Gestiune

Tematica abordată:

Modul CFP

Ce este controlul financiar preventiv?

 • Definiția controlului financiar preventiv
 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv

Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

 • Elementele necesare pentru organizarea CFPP
 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP ?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire
 • Refuzul de viză
 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice
 • Deficiențe și erori posibile

Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind raportarea
 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)
 • Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu
 • Conflictul de interese administrativ și penal
 • Studii de caz

Modul CFG

Control financiar de gestiune

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control
 • OMFP nr. 2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
 • OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Reduceri

5% pentru înscrierile efectuate până la data de 30 decembrie 2021
5% discount pentru grupuri de minim 2 participanți

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
10 – 12 februarie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
03 februarie 2022

LECTORI

Iulian ȘTEFAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.015 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…