Acasa/Clase Virtuale/Audit public intern

Cursul are o durată de 3 zile (12 ore) și este susținut de experți/ specialiști în control, audit și managementul riscului, management și principiile guvernanței corporative: Dragoș NICULAE.

Prin intermediul acestui curs veți putea dobândi abilitățile pe care auditorul intern trebuie să le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor, conform reglementărilor de referință și bunelor practici internaționale.

Pe parcursul evenimentului vor fi analizate documentele specifice desfășurării activității și misiunilor de audit public intern, vor fi efectuate diverse aplicații practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern și metodologia de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, în baza celor mai noi modificări și completări legislative.

Tematica abordată:

Ziua 1

Strategia dezvoltării auditului public intern în organizație

Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pt. aprobarea Normelor metodologice

Analiză şi dezbateri în baza OSGG nr. 600/2018 privind SCIM

Nereguli şi soluții referitoare la: Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; Normele privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern

Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:

 • stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit
 • planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi Referatul de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe
 • misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

Ziua 2

Particularităţi privind derularea misiunilor de audit intern, în conformitate cu: misiuni de asigurare (audit de regularitate, misiuni de audit al performanţei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului şi misiuni de evaluare a activităţii de audit intern

Derularea misiunilor de audit intern; analiză documente:

 • pregătirea misiunii de audit intern: iniţierea auditului, colectarea şi prelucrarea informaţiilor (dosarul permanent, studiul preliminar), analiza riscurilor, elaborarea Programului misiunii de audit public intern
 • intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit, efectuarea testărilor şi analiza rezultatelor în vederea întocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri şi FCRI-uri); revizuirea documentelor şi constituirea dosarelor de audit; şedinţa de închidere
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final şi sinteza (RAI); difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern
 • urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatati si realizarea concilierii

Noutăţile privind metodologia de evaluare şi analiză a riscurilor:

 • corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată; evaluarea gradului de încredere în controlul intern; exemplu de analiză practică a riscurilor
 • componentele specifice riscului, măsurarea riscului – aplicaţii practice
 • procedura de analiză a riscurilor – identificarea activităţilor/acţiunilor şi a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern

Ziua 3

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate

Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern

Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei

Noutăţi legislative privind derularea procesului de guvernanţă corporativă:

 • modele privind guvernanţa corporativă şi principiile guvernanţei
 • teorii asociate: separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”
 • analiza celor 7 piloni ai guvernanţei corporative
 • consiliul de administraţie şi managementul de execuţie: selecţie, atribuţii, revocarea; nereguli posibile
 • raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor

Auditul procesului de guvernanţă. Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate

Aplicaţii privind auditarea activităţii de conducere, pe exemplul unei entităţi publice şi auditarea unei activităţi la propunerea participanţilor

Certificat

Ca urmare a parcurgerii seminarului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

Dacă doriți un curs dedicat, vă rugăm să ne contactați pentru o ofertă de preț.

Reduceri:

15% pentru înscrierile efectuate până la data de 30 aprilie 2021
5% pentru înscrierile efectuate până la data de 14 mai 2021

DATA
26 – 28 mai 2021
INTERVAL ORAR
10:30 – 15:00
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
24 mai 2021

LECTORI

Dragoș NICULAE

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.190 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…