Project Description

Tematică

CFP – Control financiar preventiv 

 • Ordinul 103/2019 privind modificarea și completarea OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP  şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFP

Raportări privind sistemul de control intern

CFG – Control financiar de gestiune, ca parte a sistemului de control intern

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control

Noutățile anului 2020 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG:

 • Structura analitică a conturilor în scop de raportare a balanței de verificare analitice la MFP
 • Sectorul public și deciziile bugetar-financiare
 • Managementul financiar – funcțiile acestuia
 • Bugetul de stat. Tipurile de bugete utilizate și sursa veniturilor la constituirea bugetelor de venituri și cheltuieli

Planificarea și execuția bugetară

Surse de finanțare

Aspecte legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice

 • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
 • patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe, etc.

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)

Implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG OMFP nr. 1026/2017

Prevederi legislative generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice

Regulile privind finanțarea din Fonduri Structurale

Conturi analitice utilizate; evidenţa contabilă

Credite de angajament și credite bugetare. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice

Patrimoniul instituțiilor publice. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale la MFP

Aveți întrebări referitoare la tematică, lectori, costuri, discount-uri?

Completați formularul de contact:

Contact

Sau ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro