Project Description

Tematică

Modificări legislative:

 • OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • OUG nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Utilizarea platformei SICAP

 • Înregistrare cont acces DEMO-SICAP
 • Modificare date secțiune “Contul meu” – administrare useri pe cont
 • Completare machetă studiu piață
 • Completare macheta anunț publicitar noua variantă
 • Vizualizare anunț studiu de piață; vizualizare anunț publicitar
 • Gestionare/publicare catalog de produse / lucrări / servicii
 • Organizare cumpărări directe multiple online din catalogul de produse / lucrări / servicii, din SICAP
 • Publicare notificări de atribuire la cumpărarea directă
 • Configurare Document Unic de Achiziție European (DUAE) la definirea documentației de atribuire
 • Vizualizare DUAE completat de ofertant direct în procedură
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Completare fișa de date și atașare documente (caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, DUAE etc.)
 • Acceptarea sau refuzul comenzii inițiate din catalogul de produse/servicii/lucrări de către autoritățile contractante prin achiziția directă
 • Căutare proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (după mai multe criterii, online cu loturi şi fără loturi)
 • Înscriere proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ)
 • Organizare procedură simplificată online cu sau fără loturi, licitație deschisă online cu sau fără loturi
 • Organizare procedură simplificată, licitație deschisă online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Atribuirea procedurilor online și contractul electronic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru mai mulți operatori economici cu reluarea competiției în SICAP
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Depunere ofertă de preţ şi depunere documente (garanție de participare, propunere tehnică, oferta financiară) la procedurile simplificate, licitațiile deschise online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Participare la faza finală de licitație electronică
 • Reluarea competiţiei în SICAP pentru acordul cadru cu mai mulţi operatori economici

Dezbateri referitoare la problematica achizițiilor (situații particulare întâmpinate, spețe, etc).

Aveți întrebări referitoare la tematică, lectori, costuri, discount-uri?

Completați formularul de contact:

Contact

Sau ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro